Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
29. 11. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní úpravu provozu na silnici III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl
29. 11. 2023 Provoz MHD v období vánočních svátků
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: klinická biochemie - odběrové pracoviště pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Dlouhá
29. 11. 2023 Dopravní opatření platné od 20. 11. 2023 na linkách MHD č. 102, 103 a 108
29. 11. 2023 Uzavření silnice v úseku Smědava - Souš
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Jablonec nad Nisou
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opakované veřejené projednání návrhu Změny č. 8 ÚP Jablonec n.N.
29. 11. 2023 13. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2023
29. 11. 2023 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: praktické lékařství pro děti a dorost (kód 002) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie (kód 104) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská a dorostová psychiatrie (kód 306) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: adiktologie (kód 919) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Podhorská I/14 - levý chodník“, Mlýnská („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka
29. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová („chodník“) k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka
29. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka
29. 11. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
29. 11. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnic I/35, I/14, III/2784 a místních komunikací v intravilánu Statutárního města Liberec.
29. 11. 2023 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Závěrečný účet 2022
29. 11. 2023 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou 2022
29. 11. 2023 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2023
29. 11. 2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený rozpočet na rok 2023
29. 11. 2023 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023
29. 11. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Přehled NIV aktualizovaný k 1. 2. 2023
29. 11. 2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2023
29. 11. 2023 Komenského 11 - pronájem garáže (uprostřed)
29. 11. 2023 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rádlo
29. 11. 2023 INFORMACE PŘIHLÁŠENÝM SPOLKŮM O ZAMÝŠLENÉM ZÁSAHU
29. 11. 2023 Celostátní změny jízdních řádů
29. 11. 2023 Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště
29. 11. 2023 oznámení zahájení územního řízení
29. 11. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Rýnovice, areál Věznice Rýnovice
29. 11. 2023 záměr prodeje p.p.č. 279/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou
29. 11. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060925367, dne 14. 12. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin, Dalešice, Maršovice, kat. území Kokonín (kód 667960): parcelní č. 479/10
29. 11. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl
29. 11. 2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní úpravu provozu na silnici III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl
29. 11. 2023 Provoz MHD v období vánočních svátků
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: klinická biochemie - odběrové pracoviště pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Dlouhá
29. 11. 2023 Dopravní opatření platné od 20. 11. 2023 na linkách MHD č. 102, 103 a 108
29. 11. 2023 Uzavření silnice v úseku Smědava - Souš
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Jablonec nad Nisou
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opakované veřejené projednání návrhu Změny č. 8 ÚP Jablonec n.N.
29. 11. 2023 13. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2023
29. 11. 2023 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: praktické lékařství pro děti a dorost (kód 002) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie (kód 104) pro území Liberecký kraj
29. 11. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská a dorostová psychiatrie (kód 306) pro území Liberecký kraj

XML