Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2020 Jablonec nad Nisou – "Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – II. etapa, ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí", k. ú. Jablonec nad Nisou
29. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
29. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření elektronické žádanky v prostředí NZIS
29. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb
28. 03. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce sil. III/29032 + III/29035 v Janově nad Nisou včetně objízdných tras
28. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3
28. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 130/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - poskytování nepojistných sociálních dávek
28. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 131/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - bere na vědomí výjimky z maloobchodního prodeje
28. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 132/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - bere na vědomí výjimku pro přeshraniční pracovníky (zdravotnictví, soc.služby, IZS)
28. 03. 2020 Chod magistrátu města Jablonec nad Nisou v době nouzového stavu
28. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče
28. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření lázeňská léčebně rehabilitační péče
28. 03. 2020 Souhrnné informace k řešení výskytu koronaviru v ČR
28. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření výjimky z uzavření obchodů
28. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK "Podhorská I/14 - pravý chodník"
28. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu ul.Podhorská,ul.Mírové náměstí
27. 03. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce sil. III/29032 + III/29035 v Janově nad Nisou včetně objízdných tras
27. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 130/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - poskytování nepojistných sociálních dávek
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 131/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - bere na vědomí výjimky z maloobchodního prodeje
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 132/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - bere na vědomí výjimku pro přeshraniční pracovníky (zdravotnictví, soc.služby, IZS)
27. 03. 2020 Chod magistrátu města Jablonec nad Nisou v době nouzového stavu
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření výjimky z uzavření obchodů
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu ul.Podhorská,ul.Mírové náměstí
27. 03. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce sil. III/29032 + III/29035 v Janově nad Nisou včetně objízdných tras
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření lázeňská léčebně rehabilitační péče
27. 03. 2020 Souhrnné informace k řešení výskytu koronaviru v ČR
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření výjimky z uzavření obchodů
27. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: zjednosměrnění ulice Máchova (od ul. Větrná do ul. Ant. Dvořáka), Jablonec nad Nisou
27. 03. 2020 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 - návrh koncepce
27. 03. 2020 Informace o speciálních stránkách HZS ČR
27. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ćástečná uzavírka ul.Ladova
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ćástečná uzavírka ul.Zlatá
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka ul.Zahradní
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK "Podhorská I/14 - pravý chodník"
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: úplná uzavírka ulice Stavební v úseku ulic Petřínská - Janáčkova, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou
27. 03. 2020 Omezení městské hromadné dopravy od čtvrtka 26.03.2020 do odvolání
27. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: úprava režimu parkování ve slepé části ulice Mozartova, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 122/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - omezení konání ZM, způsob konání ZM
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 123/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - zrušení odměny provozovateli inf. systému datových schránek
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 124/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - rozšíření skupiny dětí k zajištění nezbytné péče
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 125/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - o zákazu čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 126/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - prodloužení omezení volného pohybu do 1.4.2020
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje do 1.4.2020
27. 03. 2020 Usnesení vlády ČR č. 128/2020 Sb. o přijetí krizového opatření - přeshraniční pracovníci - karanténa
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků
27. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření následná lůžková léčebně rehabilitační péče

XML