Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 11. 2020 Nález kočky v Liberecké ulici, zveřejněno 27. 11. 2020
28. 11. 2020 Nález fenečky a kotěte, zveřejněno 27. 11. 2020
28. 11. 2020 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou
28. 11. 2020 Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek elektrické energie od 1.1.2021
27. 11. 2020 Nález kočky v Liberecké ulici, zveřejněno 27. 11. 2020
27. 11. 2020 Nález fenečky a kotěte, zveřejněno 27. 11. 2020
27. 11. 2020 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek elektrické energie od 1.1.2021
27. 11. 2020 Veřejná vyhl. - optření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na sil. III/28712 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
27. 11. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na MK ppč. 1720/5, 1720/3 + 1056/1 k.ú. Jindřichov nad Nisou, obec Lučany nad Nisou
27. 11. 2020 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na MK : ppč. 1903 Horní Maxov - propustek P01, MK ppč. 2574, 2576/2 Lučany n.N. - propustek P04, MK ppč. 2575/1, 2573/1 Lučany n.N. - most ev.č. M01
27. 11. 2020 Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín
27. 11. 2020 Aukční vyhláška č. EA/ULB/139/2020 a EA/ULB/140/2020, nemovitosti v k.ú. Vrkoslavice
27. 11. 2020 Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče
27. 11. 2020 Oznámení o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Výšině
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1226 - o změně krizových opatření
27. 11. 2020 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 společností a příspěvkových organizací města
27. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 4/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí
27. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1202 - o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1201 - o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1200 - o omezení volného pohybu osob
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1198 - o omezení provozu škol a školských zařízení od 25.11. do 29.11.2020
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1199 - o omezení provozu škol a školských zařízení od 30.11. do 12.12.2020
27. 11. 2020 Mimořádné opatření - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
27. 11. 2020 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
27. 11. 2020 Změna úředních hodin MM Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Změny v provozu městské hromadné dopravy platné od pondělí 30.11.2020
27. 11. 2020 Uzavření silnice II/290 v úseku Smědava - Souš
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Poštovní a ul. Jehlářská, „Budovatelů – u čp. 3398-3393“, k.ú. a obec Jablonec n. N.
27. 11. 2020 13. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou na rok 2020
27. 11. 2020 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu města na rok 2021
27. 11. 2020 záměr prodeje p.p.č. 393/1 o výměře 522 m2 v k.ú. Kokonín.
27. 11. 2020 Záměr prodeje p.p.č. 636/1 a 636/3, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.
27. 11. 2020 záměr prodeje části p.p.č. 755/232, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 755/232 o nové výměře 1 548 m2 v k.ú. Rýnovice
27. 11. 2020 DSO Mikroregion Jizerské hory - Návrh rozpočtu na rok 2021
27. 11. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Jablonec nad Nisou, ul.Palackého
27. 11. 2020 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Tanvald, id. 1/2
27. 11. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Balvanu
27. 11. 2020 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Jablonec nad Nisou, areál Nemocnice Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Ochranné opatření - překročení státní hranice ČR
27. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1185 - krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
27. 11. 2020 Nákaza afrického moru prasat
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení: rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky sítí a veřejného osvětlení, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Obnovení provozu autobusových školních linek od středy 18.11.2020
27. 11. 2020 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
27. 11. 2020 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent oddělení přestupků) Magistrátu města Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení stavební úřad na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
27. 11. 2020 Výluky na železniční trati 030 v úseku Železný Brod - Turnov

XML