Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 08. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou (referent stavebního úřadu)
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Jablonec n. N.
23. 08. 2019 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou (referent stavebního úřadu)
23. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
23. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 035 v úseku Železný Brod - Tanvald od 2. 9. do 30. 11. 2019
23. 08. 2019 Změny jízdních řádů MHD od pondělí 2. 9. 2019
23. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Zahradní
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Rychnovská-chodník u čp. 38 z důvodu stavby lešení
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svatopluka Čecha, "Svatopluka Čecha-chodníky u bazénu", "Svatopluka Čecha-u městské haly" - sportovní akce Jablonecká neděle 2019
23. 08. 2019 Úplná uzavírka na MK Riegrova (proti objektu čp. 2716 - u křiž. s MK Průmyslová) - výkop pro vodovodní přípojku
23. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová a MK Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65
23. 08. 2019 Liberecká 593/8 - prodej objektu a pozemků KSZ
23. 08. 2019 Jiráskova 7 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání
23. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl
23. 08. 2019 Změny jízdních řádů autobusové dopravy na Jablonecku od 1. září
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Jablonec n. N.
22. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
22. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 035 v úseku Železný Brod - Tanvald od 2. 9. do 30. 11. 2019
22. 08. 2019 Změny jízdních řádů MHD od pondělí 2. 9. 2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. i obec Bedřichov
22. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Zahradní
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Rychnovská-chodník u čp. 38 z důvodu stavby lešení
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svatopluka Čecha, "Svatopluka Čecha-chodníky u bazénu", "Svatopluka Čecha-u městské haly" - sportovní akce Jablonecká neděle 2019
22. 08. 2019 Úplná uzavírka na MK Riegrova (proti objektu čp. 2716 - u křiž. s MK Průmyslová) - výkop pro vodovodní přípojku
22. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová a MK Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65
22. 08. 2019 Liberecká 593/8 - prodej objektu a pozemků KSZ
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65
21. 08. 2019 Liberecká 593/8 - prodej objektu a pozemků KSZ
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška, OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65
21. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Zahradní
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Rychnovská-chodník u čp. 38 z důvodu stavby lešení
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svatopluka Čecha, "Svatopluka Čecha-chodníky u bazénu", "Svatopluka Čecha-u městské haly" - sportovní akce Jablonecká neděle 2019
21. 08. 2019 Úplná uzavírka na MK Riegrova (proti objektu čp. 2716 - u křiž. s MK Průmyslová) - výkop pro vodovodní přípojku
21. 08. 2019 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová a MK Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou
21. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Tyršova stezka.
21. 08. 2019 Výběrové řízení- obor všeobecná sestra- domácí péče- ošetřovatelská pro území LK
21. 08. 2019 Jiráskova 7 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání
21. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl
21. 08. 2019 Změny jízdních řádů autobusové dopravy na Jablonecku od 1. září
21. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 036 v úseku Tanvald - Harrachov
20. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Tyršova stezka.
20. 08. 2019 Výběrové řízení- obor všeobecná sestra- domácí péče- ošetřovatelská pro území LK
20. 08. 2019 Jiráskova 7 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání
20. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl
20. 08. 2019 Změny jízdních řádů autobusové dopravy na Jablonecku od 1. září
20. 08. 2019 Výluka na železniční trati č. 036 v úseku Tanvald - Harrachov
20. 08. 2019 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les v k.ú. Kokonín, ulice Tyršova stezka.
20. 08. 2019 Výběrové řízení- obor všeobecná sestra- domácí péče- ošetřovatelská pro území LK

XML