Město Jablonec nad Nisou

Okresní město
Okres Jablonec nad Nisou

http://mestojablonec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Datová schránka: wufbr2a
E-mail: mujablonec@mestojablonec.cz, epodatelna@mestojablonec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2021 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
28. 02. 2021 Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26. 2. do 11. 4. 2021
28. 02. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
28. 02. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 196 - vyhlášení nouzového stavu od 27. 2. 2021
28. 02. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 197–215 a 217 - o přijetí krizového opatření
28. 02. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 216 - omezení pohybu osob
27. 02. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky (referent oddělení majetkoprávního)
26. 02. 2021 Aukční vyhláška č. EA/ULB/022/2021 a Aukční vyhláška č. EA/ULB/023/2021 – k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou
26. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Na Výšině
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr ke změně místní úpravy provozu na MK III. tř. - ulice Tichá (parkoviště před MŠ Pohoda), Jablonec nad Nisou
26. 02. 2021 Změny jízdních řádů meziměstských autobusů v Libereckém kraji od března 2021
25. 02. 2021 Vestavba výtahu do objektu č.p.800/1 Horní nám., Jablonec nad Nisou
25. 02. 2021 Nedostatečně identifikovaný vlastník- aktualizace dat k 1. 2. 2021
25. 02. 2021 Změny jízdních řádů platné od pondělí 1. 3. 2021
25. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Horní
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - společné územní a stavení povolení na stavbu "Zpevněné plochy a veřejné osvětlení u Tilie (objekt čp.720), Rychnov u Jablonce nad Nisou", SO 101 - Zpevněné plochy, SO 401 - Veřejné osvětlení
24. 02. 2021 Mimořádné veterinární opatření- ptačí chřipka
24. 02. 2021 Mimořádné veterinární opatření- ptačí chřipka
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr ke změně místní úpravy provozu: vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého, Jablonec nad Nisou
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí: rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky sítí a veřejného osvětlení, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou
24. 02. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí (agenda odpadového hospodářství a ochrany zvířat proti týrání)
24. 02. 2021 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. - uzavření dodatků k nájemním smlouvám
24. 02. 2021 Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2021
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení: vyznačení cyklistických tras v HDP ul. Palackého - úsek křižovatka ulice Riegrova - Horní náměstí, Jablonec nad Nisou
24. 02. 2021 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh rozpočtu na rok 2021
24. 02. 2021 Rekonstrukce mostu ev. č. 92c-026a v ul. Vodní, Jablonec nad Nisou
24. 02. 2021 záměr prodeje p.p.č. 248/1 v k.ú. Vrkoslavice
24. 02. 2021 OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
24. 02. 2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 2426/1 u čp. 706 k.ú. i obec Lučany nad Nisou
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Vrkoslavice, ulice Sokolovská
24. 02. 2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí)
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Luzích kú a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Alešova kú a obec Jablonec nad Nisou - úplná uzavírka
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vodní a "Vodní - levý chodník" kú a obec Jablonec nad Nisou - úplná i částečná uzavírka
24. 02. 2021 Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou
24. 02. 2021 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021
24. 02. 2021 Přírodní zahrada MŠ Josefa Hory 31v Jablonci nad Nisou
24. 02. 2021 Návrhy střednědobých výhledů městských příspěvkových organizací a společností na r. 2022–2023
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Rýnovice, ulice Stará osada
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Horní
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k.ú. Lukášov, ulice Zemědělská
24. 02. 2021 Usnesení Vlády ČR č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Plynární
24. 02. 2021 Informace o zahájeném řízení - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Bousova
24. 02. 2021 záměr pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 133 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemku pod stánkem s občerstvením a předzahrádkou.
24. 02. 2021 záměr pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 o celkové výměře 108 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemků jako předzahrádky.
24. 02. 2021 záměr prodeje p.p.č. 395/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu.
24. 02. 2021 záměru prodeje části p.p.č. 834 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu k objektu Dobrá voda 3881/2, Jablonec nad Nisou.
24. 02. 2021 záměru prodeje části p.p.č. 110 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou.
24. 02. 2021 záměr prodeje části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m2 a části p.p.č. 401/46 díl „a“ o výměře 5 m2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 o výměře 43 m2 a část p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m

XML