« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - "Nýřany terminál"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (142.67 kB)
Město Nýřany
MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY
<br> Benešova třída 295,Nýřany,PSČ 330 23
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka Nýřany,č.ú.826-371/0100 - výdej.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.19-826-371/0100 – příjm.účet
<br> VÁŠ DOPIS ZN: PK-ŽP/4019/21
ZE DNE: 11.2.2021
<br> VYŘIZUJE: Faifr Vít
TEL.: 377 832 310
FAX: 377 832 300
E-MAIL: podatelna@mesto-nyrany.cz
<br> PODEPISUJE: Vít Faifr
FUNKCE: vedoucí SaSO
<br> ČÍSLO JEDNACÍ:
DATUM: 5.3.2021
POČET LISTŮ PŘÍLOH NEBO
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
O posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru v kategorii II
<br>
<br> Město Nýřany oznamuje,že do dokumentace oznámení o posouzení vlivů na životní
prostředí záměru „Nýřany terminál“ lze nahlížet na Městském úřadu Nýřany,odbor sociální
a správní (přízemí dv.č.5) <.>
<br>
Ve smyslu § 16 odst.2 citovaného zákona se mohou zasílat písemné vyjádření k oznámení
odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje <.>
<br> Do textové části oznámení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA,česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA)
kód záměru PLK1958 <.>
<br>
<br> Datum zveřejnění: 5.3.2021
<br>
<br> Vít Faifr v.r <.>
vedoucí SaSO
<br>
otisk úředního razítka
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Načteno

edesky.cz/d/4508998


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz