Město Nýřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nyrany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Nýřany
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Datová schránka: 8hrbtcq
E-mail: starosta@mesto-nyrany.cz, mistostarosta@mesto-nyrany.cz, tajemnik@mesto-nyrany.cz, lubomir.silhavy@nyrany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Výběrové řízení na úředníka agendy občanských průkazů, cest.dokladů a evidence obyvatel Odboru organizačního a správního, , MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "Tlučná,Jiráskova-rekonstrukce MK"
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "ČOV BC 40 Větrná Jáma, k.ú. Nýřany"
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozh. společného územ. a staveb.řízení "Ing. Zbyněk Tychtl, Tatiná"
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí "ČOV k.ú. Chotíkov, žad. J.Simet"
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozh. společného územ. a staveb.řízení "manž. Železných, Tatiná"
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Ška/38086/2020
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh změny ÚP č. 3 Obec Vochov
07. 04. 2021 Odstávka elektřiny - č. parc. 541/172 (dne 28.4.2021)
07. 04. 2021 Oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 19.4.2021
06. 04. 2021 Oznámení záměru - č.parc. 126, v k.ú. Nýřany (267 m2)
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 4, ul. Tovární a třída 1. máje a na přilehlých místních komunikacích ve městě Horní Bříza,
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení stavby: „Líně, Na Vypichu, sil. III/203 3 – intravilánová vstupní brána do obce“
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti Václav Kůrka - rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OV-Mrá/9841/2021
31. 03. 2021 Město Nýřany - Rozpočtová opatření na rok 2021
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýřany konaného dne 23.3.2021
25. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
25. 03. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - SVS/2021/038726-P
25. 03. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Business Park Plzeň Vejprnice – Hala E
25. 03. 2021 Město Nýřany - Závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Závěr zjišťovacího řízení - Business Park Plzeň Vejprnice – Hala E
23. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška Návr..." již není dostupný.
22. 03. 2021 ČNTV - Závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, rozpočtová opatření na rok 2021
19. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/180 7 Horní Bříza, parc.č. 1801/1, před parc.č. 521/1, k.ú. Horní Bříza
17. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Oznámení záměru - č.p. 447 (část 48,76 m2)
16. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška „Cho..." již není dostupný.
15. 03. 2021 Oznámení - MZP/2021/710/1459
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnicích a MK v k.ú. Ledce, Horní Bříza,Nekmíř,Nevřeň, Všeruby,Příšov,Chotíkov, Záluží
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci k.ú. Chotíkov
15. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
12. 03. 2021 Oznámení o konání SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
12. 03. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - PK-ŽP/4474/21
12. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška přev..." již není dostupný.
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Kaceřov, silnice přes Berounku Liblín
11. 03. 2021 Oznámení o místě a době konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýřany - 23.3.2021
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, ul. Střední, Nýřany
09. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška změna ÚP č. 1 Všeruby
09. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - OV..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
08. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
05. 03. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - "Nýřany terminál"
05. 03. 2021 Město Nýřany - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
04. 03. 2021 Oznámení záměru - č.parc. 624/1 (část)

XML