« Najít podobné dokumenty

Město Hrádek - Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrádek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01-Vyzva-Hradek-kompostery.pdf (610.55 kB)
Strana 1 (celkem 4)
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
<br> ZADAVATEL: město Hrádek
Sídlem: Náměstí 8.května 270,338 42 Hrádek - Nová Huť
Zastupuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,starostka města
IČ: XXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
„KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ MĚSTA HRÁDEK“
<br> Zadavatel Vás
<br> VYZÝVÁ
<br> jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou výzvou k podání
nabídky <.>
<br> Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:
<br>
V souladu s ustanovením § 27 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále
též „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky,jejíž předpokládaná hodnota je rovna
nebo nižší 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty <.>
<br> V souladu s body 2.2 (Zakázka) a 2.3 (Režim zakázky podle předpokládané hodnoty) dokumentu „Pokyny
pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“ - verze 9.0
platná od 28.08.2020 (dále jen Pravidla) se jedná o zakázku malého rozsahu na dodávky,jejíž
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty,která bude zadána
v tzv.otevřené výzvě <.>
<br> 1.Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
1.1 Název veřejné zakázky malého rozsahu
<br> „KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ MĚSTA HRÁDEK“
<br> 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky malého rozsahu
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 300 ks kompostérů o objemu v rozmezí 1000 l – 1400 l
<br> Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace)
a Technická specifikace (příloha č.2 Zadávací dokumentace)
<br> Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí,reg.č <.>
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012949,název projektu „KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ
<br> MĚSTA HRÁDEK“
<br>
1.3 Místo plnění / realizace
<br> Místem plnění je město Hrádek,Plzeňský kraj <.>
<br> 1.4 Kód CPV
<br> 34928480-6 Kontejnery a...

Načteno

edesky.cz/d/4508974

Meta

EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrádek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz