Město Hrádek

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://mestohradek-ro.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hrádek
Náměstí 8. května 270
338 42 Hrádek

Datová schránka: jmsbwvw
E-mail: evidence@mestohradek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
31. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
31. 03. 2021 Záměr města pronajmout Kiosek v přírodním divadle v Hrádku
24. 03. 2021 Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/21
23. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - J..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Mimořádné opatření
22. 03. 2021 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
16. 03. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. SKUP/RO/2009/0305
12. 03. 2021 Veřejná vyhláška "Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového systému (MKS) v Hrádku"
08. 03. 2021 Záměr města pronajmout Kiosek v přírodním divadle v Hrádku
08. 03. 2021 Záměr výpůjčky majetku města - části pozemku
08. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sčítací komisaři, seznam objektů v sčítacím obvodu
08. 03. 2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrádek č. 2 ze dne 25.2.2021
08. 03. 2021 Usnesení zasedání ZM Hrádek č. 2 ze dne 25.2.2021
05. 03. 2021 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
03. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
02. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
01. 03. 2021 Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinnosti od 1.3.2021
01. 03. 2021 Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 1.3.2021
01. 03. 2021 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1.3.2021
01. 03. 2021 Krizová opatření - usnesení vlády
24. 02. 2021 Poznatek - dlouhodobě odstavené vozidlo
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - izolace a karanténa
23. 02. 2021 Mimořádné opatření - certifikát o dokončení očkování
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
17. 02. 2021 Záměr pronajmout nebytový prostor - místnost v suterénu budovy domu kultury
17. 02. 2021 Městský úřad - úřední hodiny od 17.2.2021
15. 02. 2021 Pozvánka na zasedání č. 2 Zastupitelstva města Hrádek konané 25.2.2021
12. 02. 2021 Nařízení Rady Města Hrádek č. 1/2021 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních motorových vozidel, vraků a autovraků a přidružených služeb na území města Hrádek
09. 02. 2021 Poznatek - dlouhodobě odstavené vozidlo
02. 02. 2021 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu - "Projektová dokumentace k akci Rekonstrukce domu č.p. 8, na bytové jednotky, Hutnická ulice, Hrádek, projekt ve stupni společného povolení ÚR a SP, inženýrská činnost a zajištění stav. pov.
29. 01. 2021 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
25. 01. 2021 Finanční správa - do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
19. 01. 2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrádek č. 1 ze dne 7.1.2021
19. 01. 2021 Přijatá usnesení ze zasedání ZM Hrádek č. 1 ze dne 7.1.2021
15. 01. 2021 Rozpočet města Hrádek na rok 2021
15. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Hrádek na období 2022-2023
15. 01. 2021 Výpis z usnesení - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
15. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2023
15. 01. 2021 Žádost o dotaci města Hrádek 2021
13. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
12. 01. 2021 2 Dotační programy 2021
08. 01. 2021 Usnesení vlády o změně krizových opatření
08. 01. 2021 Výzva k podávání žádostí o dotace DP města Hrádek 2021
28. 12. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizových opatření
28. 12. 2020 Zápis z jednání Zastupitelstva města Hrádek č. 6 ze dne 17.12.2020
28. 12. 2020 Přijatá usnesení z jednání ZM č. 6 ze dne 17.12.2020
23. 12. 2020 Pozvánka na zasedání č. 1 Zastupitelstva města Hrádek dne 7.1.2021

XML