« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 033 - TV - Hanna - Havlíčkova, Na poříčí - 18.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

033_FS_OOP_Film_Makers_Havlickova_Na_porici_18.3.21.pdf
vi MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ' ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA'l
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> FILM MAKERS s.r.o.Šlikova 408/38 Břevnov
<br> 169 00 Praha 6
<br> IČ: 257 38 429 XXXXXX XXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 157805/2021/OPVP/033ÍKT Pavel Kotlár/386 02.03.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný Správní úřad dle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.% XXX a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení Žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 157665/2021 podané dne 01.03.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Kraj ské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Havlíčkova,Na poříčí v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B 28 + E 13,E 80 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 05.01.2021,Č.j.KRPA- 4802— l/ČJ- 2021— 0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškouc č.294/2015 Sb,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno...

Načteno

edesky.cz/d/4508962

Meta

Filmování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz