« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                    15/2021 Druh práce ekonom odboru strategického rozvoje Odbor magistrátu strategického rozvoje Termín pro podání přihlášky 24. 03. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

251.pdf
Statutární město Ostrava 5.32 “ á m e n í Tajemnik Magistrátu mesta Ostravy O Vyh lášení výběrového řízení
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č.15/2021
<br> Druh práce: ekonom odboru strategického rozvoje
<br> Popis pracovní činnosti: zpracování návrhu rozpočtu odboru strategického rozvoje; sledování příjmů a výdajů včetně navrhování a provádění rozpočtových úprav; provádění rozborů a kontroly hospodaření rozpočtu odboru strategického rozvoje; zpracováni účetních dokladů v systému Ginis; provádění inventarizace majetkových účtů odboru; Finanční řízení vybraných projektů spolufinancovaných z externích zdrojů; metodická činnost a provádění kontrol u příspěvkových organizací v působnosti odboru strategického
<br> rozvoje Odbor magistrátu: strategického rozvoje Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
<br> - dosaženívěku18let
<br> - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vy50koškolské vzděláni vbakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání — obor ekonomika Jiné požadavky: praxe ve veřejné správě minimálně 2 roky; výhodou je orientace vzákoně
<br> č.128/2000 Sb.o obcích; znalost zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech,včetně vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě; znalost zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví a zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole; dále požadujeme řidičský průkaz skupiny B,loajalitu,proaktivitu,komunikativnost,samostatnost,pečlivost,spolehlivost,uživatelskou znalost práce na PC (pokročilá
<br> znalost Word,Excel,Outlook,internet),výhodou znalost AJ
<br> upozornění: úředník nesmí být členem řídícího,dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby,jejímž předmětem činnosti je podnikání,úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost XXX s předchozím souhlasem územního samosprávného celku,u něhož je zaměstnán <.>
<...
přihláška.doc
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> v rámci Magistrátu města Ostravy č.……/……
Druh práce/odbor: (prac.místo)
<br>
Titul,jméno a příjmení:
<br>
Datum a místo narození:
<br>
Státní příslušnost:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě:
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost
<br> a) z inzertního portálu:……………………………………
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy
<br> d) z jiného zdroje
<br> Datum:
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br>
ANO / NE (telefonní číslo):
<br> ANO / NE (email):
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br>
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava,IČO: 00845451,odboru platovému a personálnímu v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován,že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br> Kontaktní údaje správce: stat...

Načteno

edesky.cz/d/4508742

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz