« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení SMO o záměru prodat nemovitosti v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Lokalita:  ul. Horní a Jiřího Herolda. Zastupitelstvo města dne 3. 3. 2021 usnesením č. 1300/ZM1822/21 rozhodlo o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to:  -        část pozemku p.p.č. 371/91 ost. plocha, zeleň o výměře 13 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1574-405/2020, nově označenou jako pozemek p.p.č. 371/96  -        část pozemku p.p.č. 371/91 ost. plocha, zeleň o výměře 1 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1574-405/2020, nově označenou jako pozemek p.p.č. 371/97 a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

250.pdf
aŠHrÚ/ďalfďíěř/„M
<br> OZNÁMENÍ
<br> STATUTÁBNÍŠIO MĚSTA OSTRAv o ZAMERU PRODAT
<br> v katastrálním území: Hrabůvka,obec Ostrava lokalita: ul.Horní a Jiřího Heralda
<br> Y Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí
<br> /_„ písemnost ev.č.: "Z“) O
<br> sňata dne
<br> :uuuězně zvu-iciuěna na int
<br> vyvěšena dne :m
<br> za Správnost Milada Drastíkov '
<br> _l
<br> Zastupitelstvo města dne 3.3.2021 usnesením č.1300/ZM1822/21 rozhodlo o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy,nesvěřené městskému
<br> obvodu,a to:
<br> - část pozemku p.p.č.371/91 ost.plocha,zeleň o výměře 13 m2,oddělenou plánu č.1574-405/2020,nově označenou jako pozemek p.p.č.371/96
<br> - část pozemku p.p.č.371/91 ost.plocha„ zeleň o výměře 1 m2,oddělenou plánu č.1574-405/2020,nově označenou jako pozemek p.p.č.371/97
<br> a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
<br> Uzemní informace k záměru prodeje
<br> dle geometrického
<br> dle geometrického
<br> 371I95
<br> na netu mnu „nr
<br> ln mw
<br> Vner- uci! um uuu-unu
<br> mm
<br> „:
<br> 13
<br> 371197 1
<br> nl orma : nun—» ůd-
<br> llulnl IM.NL
<br> 'n Rozdíl 01 na vmllý zaokrouhiením výma- (bod 105 prilohy kamna-u uyliasky) u dosavadní parcely 2371/91
<br> - elm men nur-| mm x.nvm u mmm GEMTFIICKY PLÁN „_ "u mmm pro hn.Mame! Hm luC.mLuL na 1:- uunm mm norma 1701/897 aw on:-Lupa" arm www:: 4391/wa rnzdam mnm a.<.> 20.11,2020 m 744/2020 o.„.„_ 1510 a.<.> ; 150 / toa: WMlmMm-ďm Tnumťrmnmuhrwwgv—wm WTÚWIWIIÉ mwnmmmMEEEmvm-m
<br> vvmwwiut GAKO-Ublouk s:.a <.>
<br> resim 3551152 Ostravu - cs"Hmmm/k s.700 30 ICU 25813537 Dan Nru: 1574 - 405/2020 mac Ostrava-mesto mm:: Ostrava Kat.mm: Hrabwka Www! ls: Ostrava 9-3/61
<br> Wmmwuqlmm—Mm umuvmmlmmmmmmmm lwtmomďmw
<br> KÚ Pgroava Moravskoslezský kraj
<br>.Petr Vla PnP-3084012 2020.11.26 09119957 CET
<br> Zveřejňuje:
<br> Clan bom Somatic: uo zao: ou KN
<br> odbor majetkový
<br> 37 1/23
<br>.V.5771/9!
<br> 371/23
<br> Seznam wm (S-JI'SKJ
<br> Ko...

Načteno

edesky.cz/d/4508741

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz