« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení SMO o záměru prodat nemovitost v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec. Zastupitelstvo města dne 3. 3. 2021 usnesením č. 1300/ZM1822/21 rozhodlo o záměru města prodat pozemek parc.č. 645/8 ve vlastnictví statutárního  města  Ostravy,  nesvěřený  městskému  obvodu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

249.pdf
“9 “0/ 70117 „2 %! i/Ly
<br> r OZNÁMEFÍ MagiStrát města Ostravy STATUTARNIHO MESTA OSTRA odbor vnitřních věcí
<br> o ZÁMĚRU PRODAT ď
<br> sňata dne v katastrálním území: Solanec pod Soláněm,obec Hut'isko-Solanec za správnost Miiada Drastika &
<br> Zastupitelstvo města dne 3.3.2021 usnesením č.1300/ZM1822/21 rozhodlo o záměru města prodat
<br> pozemek parc.č.645/8 ve Vlastnictví statutárního města Ostravy,nesvěřený městskému obvodu
<br> a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
<br> Uzemní informace k záměru prodeje
<br> fr" a-
<br> Zveřejňuje: odbor majetkový Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXX Bařinová,tel.XXXXXXXXX?

Načteno

edesky.cz/d/4508740

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz