« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - I.   Oznámení II. Usnesení č. 250/21/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška ve věci prodloužení platnosti společného povolení pro stavbu vodního díla "Rekonstrukce kanalizace  v ul. Jahodová". 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

247.pdf
1/7
<br> Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy písemnost ev„ &.;___„Z/+_%L odbor ochrany životního prostředí Vyvéšenadne __ (] 5 -g3- 2021 shora dne
<br> za správnost Milada Drastíiř'ovž'.„ „ „.„ soubezne zverejnena na in'tern
<br> Vaše značka: l.6./8022/4514/202l/Sm Statutární město Ostrava
<br> Ze dne: 18.února 2021 V IČ 00845451 Č.j.: SMO/ 123 948/21/OZPjPo ( ) Sp.zn.: S-SMO/097400/21/OZP/5 prostřednictvím
<br> Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Vyřizuje: Ing.Poláchová Nádražní 28/3114 Telefon: +420 599 442 506 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava E-mail: jpolachova©ostravacz Datum: 4.března 2021 I.Oznámení
<br> II.Usnesení č.250/21/VH III.Vyjádření k podkladům rozhodnutí
<br> a veřejná vyhláška <.>
<br> I.OZNÁMENÍ
<br> zahájení vodoprávního řízení
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 5 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,a dle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle 5 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle & 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,0 vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle & 94m a č 94p odst.5 zákona č 183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava,IČ 00845451 <,>
<br> zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s.<,>
<br> se sídlem Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,IČ 45193673,bylo dne 18.února 2021 zahájeno vodoprávní rízení o prodloužení platnosti společného povolení p...

Načteno

edesky.cz/d/4508738

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz