« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - Město Nýřany - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (5.39 MB)
A.učelové inaiviauálňffi
ýeřeinoprávnis Příjemce
<br> Kč
PoznámkamloUVa.Poskytnuto dle Vs Vyúčtovánopříjem€m
<br> Víáeno příjemcBm
v íoce2020
<br> Konečná Výše
pňznané dotaG
<br> Vs 13/20í9 Diakonie ccE - středisko západni cechy 800 000.( 800 000,0( 0,0( 800 000,0(vs 01l2o2o TJ Dioss Nýřany z.s 2 065 000,0( 1 221 465-8( 843 534.1,l 221 465,8vs 0212020 TJ Dioss Nýřany z.s 3 200 000.0c 3 200 000,0( 0,0( 3 200 000,00lJ Dioss Nýřany z.s,1 295 190,3(
vs 0412020 \tletclub Nýřany,z,s.350 000.0( 63 998.0( 286 002,0(Vs 05/2020 sportovní klub Doubrava,z.s.16 000,0( 8 276,0( 7 724.oc 8 276.0(Vs 06/2020 sH ČMs-sbor dobrovolnych hasičů NÝřanv 60 000,0( 60 000,0 0,0c 60 000,0(Vs 07/2020 Svaz tě|esně postřených v ČR z.s,<,> tr,tO ŇWanv 200 000.0c 13,1 194.0C 68 806,00,l31 194,00vs 08l202o jtodská nemocnice a.s.120 000,00 120 000,0c 0,0( í20 000.0(Vs 09/2020 Jospic svatého Lažara,z.§.50 000,00 50 000,0c 0,0(vs 10l202o Ceský svaz ochráncú památek o.s,l,zo 70 000,0( 70 000,00 0,0cvs 1112020 eský rybářský svaz,z.s,Mo Líně 30 000,0( 0,0( 30 000.0cvs 12l202o Domov_plzeňská hospjcová péče,z.ú 20 000,0C 20 000,0( 0,0( 20 000,00vs 13l202o ;esky kynologický svazzKo Nýřany - 426 30 000,0c 30 000,0( 0,0( 30 000,00cELKEM 1 236 066,11 5 774 933 <,>
<br> B.Příspěvkyadaryffi Kč
lopravní obslužnost
<br> )lzeňský krej 3í3 875,0(
)bec Němčovi@ 50 000.00
cistírna _ svazek obcí Nýřany,Tlučná a Veiprnl€ 51 890,8,|
}istírna - svazek obci Nýřany,Tlučná a Vejptni@ 848 620,59
)iakonie ccE - středisko západní Čechy,Plzeň 1 O OO0,00|podpora posXytouánl sluZbYffi
<br> í0 000,0(
eský čeruený kříž,oblastní spolek Plzeň iih+sever l0 000,00
<br> /ýřanský lékařskýdúm s.r,o,45 079,nákup deíibrilitároru
)bčané mésta Nýřany 80 000,0( oříspěvek na domovní cov dle:ákonnl zástupci žákú dojíždějiclch do os,zsaMs Plzeň 620,0(
<br> lcELKEM 1 420 085J
<br> C.Příspěvky zřizeným organizacím Kč Druh přispěVkuposkytnuto VytlčtoVáno Vratka V řoce 202í Konečná výšezákladnl škola a lilateřská škola NÝřanv.přísoěvková mire í0 99...

Načteno

edesky.cz/d/4508306

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz