« Najít podobné dokumenty

Město Vyškov - Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/8 v k. ú. Dědice u Vyškova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vyškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/8 v k. ú. Dědice u Vyškova
________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> č.j.MV 22657/2017/OM-K Vyškov,dne 1.3.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.v platném znění § 39 odst.1)
<br> oznamuje město Vyškov:
<br>
Zastupitelstvo města Vyškova na XIV.zasedání konaném dne 1.3.2021 schválilo záměr
<br> prodeje pozemku p.č.4735/8 orná půda o výměře 339 m2 v k.ú.Dědice u Vyškova,za kupní
<br> cenu min.320 Kč/m2 (včetně případného DPH) <.>
<br> K předmětnému pozemku patří podíl na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví id.1/36 na
<br> pozemku p.č.4735/29 orná půda o výměře 6 m2 v k.ú.Dědice u Vyškova,jehož součástí je
<br> průzkumný hydrogeologický vrt a podíl id.1/36 ke stavbě oplocení po obvodu zahrádkářské
<br> kolonie (cca 613 bm – umístěné v hranici pozemku p.č.3429/3 v k.ú.Vyškov a pozemků p <.>
<br> č.1385/1,p.č.1385/4,p.č.4629/2,p.č.4629/3,p.č.4629/4,p.č.4629/5,p.č.4708/3,p.č <.>
<br> 4729/1,p.č.4729/2,p.č.4729/3,p.č.4730/1,p.č.4735/2,p.č.4735/3,p.č.4735/27,p.č <.>
<br> 4735/28 a p.č.4735/29,vše v k.ú.Dědice u Vyškova) <.>
<br>
<br> Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky kupní ceny v zalepené obálce s výrazným
<br> označením „Neotevírat – nabídka Sochorova 2 – OM“ spolu s uvedením jména a adresy
<br> zájemce na obálce,po dobu vyvěšení oznámení o záměru prodeje na úřední desce MěÚ Vyškov <,>
<br> na podatelnu Městského úřadu Vyškov,Masarykovo náměstí 108/1,Vyškov 682 01,nejpozději
<br> do 12.00 hodin dne 22.3.2021 <.>
<br>
Podmínky prodeje:
<br> Kupní cenu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.Správní poplatek za návrh na vklad
<br> do katastru nemovitostí uhradí kupující <.>
<br> Zájemce:
<br> • bere na vědomí povinnost provádění údržby a správy společných věcí (pozemek p.č <.>
4735/29,jehož součástí je průzkumný hydrogeologický vrt a stavba oplocení kolem
<br> zahrádkářské kolonie) a případný výkon správce věcí v přídatném spoluvlastnictví <.>
<br> • bere na vědomí,že pozemek může být užíván pouze podle...

Načteno

edesky.cz/d/4508301

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vyškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz