Město Vyškov

Okresní město
Okres Vyškov

http://vyskov-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Datová schránka: wc6bqdy
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Svolání XV.zasedání Zastupitelstva města Vyškova
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Bohdalice - Pavlovice
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Luční ve Vyškově
15. 04. 2021 Dražební jednání pro nemovitou věc – 168 EX 1314/19-63
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Ivanovicích na Hané
13. 04. 2021 Oznámení - adresný záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č.p.490, Puškinova, obec Vyškov
13. 04. 2021 Oznámení - adresný záměr propachtování částí pozemků p.č. 2619/1 a p.č. 2620/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Cukrovarská cyklostezka - Vyškov - Kozlany v k.ú. Kučerov
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Cukrovarská cyklostezka - Vyškov - Kozlany v k.ú. Hlubočany a v k.ú. Rostěnice
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Olšany
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkovišti sídliště Osvobození ve Vyškově
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - parkovišti sídliště Osvobození ve Vyškově
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37926 a MK v obci Habrovany
09. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Vyškova za rok 2020
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/428 a MK v obci Dětkovice
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - úprava pasportu DZ v obci Tučapy
31. 03. 2021 Oznámení - výběrové řízení - referent státní správy a samosprávy - ekonom odboru životního prostředí MěÚ Vyškov
31. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.4.2021 - Vyškov - Dědice, Nosálovice - Vyškov - Město, Vyškov - Předměstí
31. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.4.2021 - Vyškov - Předměstí
31. 03. 2021 Oznámení - adresný záměr výpůjčky, pronájmu pozemku p.č. 1960/1 v k.ú. Vyškov - vytvoření odpočinkového zázemí pro rybářskou veřejnoust a občany města
31. 03. 2021 Oznámení - adresný záměr propachtování části pozemku p.č. 545 k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
31. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 14.4.2021 - Vyškov - Předměstí - Albrechtova
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/37729 pře ZŠ Morávkova, Vyškově - Dědice
25. 03. 2021 Oznámení - výběrové řízení - vedoucí odboru úzrmního plánování a rozvoje MěÚ
25. 03. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - REZIDENCE LÍPOVÉ SADY - SO 036 Komunikace a zpevněné plochy
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Hanácká ve Vyškově
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/43314 v Chválkovicích na Hané
25. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vážany
23. 03. 2021 Rozhodnutí prezidenta republiky - vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
23. 03. 2021 Oznámení - Zahájení společného řízení - Chodník podél silnice II/430, Tučapy
23. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 6.4.2021 - Vyškov - Předměstí
23. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 6.4.2021 - Vyškov - Předměstí
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Rousínově - místní část Čechyně
17. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.3.2021 - Vyškov, V Brňanech - část zahr.osady
16. 03. 2021 Oznámení - propachtování pozemků v k.ú. Dědice u Vyškova - zahrádkářský účel
16. 03. 2021 Oznámení - propachtování části pozemku p.č. 2331/1 v k.ú. Vyškov - zahrádkářský účel
16. 03. 2021 Oznámení - záměr pronájmu prostorů sloužících k podnikání - ulice Husova, Vyškov
16. 03. 2021 Informace o výsledcích kontrol za rok 2020
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Komořany - Opatření obecné povahy
13. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3664/4 v k. ú. Vyškov
12. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 3961/71 v k. ú. Dědice u Vyškova
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Sídliště Osvobození ve Vyškově
06. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/10 v k. ú. Dědice u Vyškova
05. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/8 v k. ú. Dědice u Vyškova
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/379 v obci Podomí
03. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/12 v k. ú. Dědice u Vyškova
03. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/11 v k. ú. Dědice u Vyškova
03. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/14 v k. ú. Dědice u Vyškova
03. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje pozemku p. č. 4735/13 v k. ú. Dědice u Vyškova
02. 03. 2021 Oznámení - záměr prodeje bytové jednotky č. 458/6, ul. Fučíkova č.o. 1 v k.ú. Vyškov

XML