« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - konkurz ředitel ZŠ a MŠ Kozolupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

konkurz (74.51 kB)
OBEC KOZOLUPY 330 32 KOZOLUPY 147
<br> Obec Kozolupy
<br> vyhlašuje na základě zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.561/2004 Sb <.>,Školský zákon,ve znění pozdějších předpisů
<br> Konkursní řízení na funkci ředitele / ředitelky
<br> Základní škola a Mateřská škola Kozolupy,okres Plzeň - sever
<br> Předpoklady pro i_ry'kpn funkce:.předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy podle 5 3 - 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,<.> znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,<.> organizační a manažerské schopnosti,spolehlivost,zkušenosti z oblasti projektového řízení,<.> schopnost vést a rozvíjet tým,podporovat spolupráci jednotlivých pracovišť školy <,>
<br> Př'hláška uchazeče musí obsahovat:
<br>.jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,kontaktní telefon email,datum a vlastnoruční podpis <,>
<br> K přihlášce uchazeč připojí Mo doklady:
<br>.strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,případně o dalším profesním vzdělání
<br>.originál,popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ ředitelky školského zařízení (ne starší 3 měsíců) <,>
<br>.písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení písemnou koncepci rozvoje školy - ZŠ a MŠ Kozolupy v rozsahu max.5 stran strojopisu
<br>.doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe
<br> I
<br> Předpokládaný nástup do funkce: červen - červenec 2021
<br> Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi doručte nejpozději do 21.4.2021 do 12:00 hodin v obálce označené "KONKURS KOZOLUPY - NEOTVÍRAT"...

Načteno

edesky.cz/d/4506735

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz