« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy VKM0901 <,>
<br> oddělení aktualizace a dokumentace KN <,>
<br> Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň-jih
<br>
<br> Č.j.: KÚ-00726/2021-400-1001-1
Plzeň 4.března 2020
<br>
<br> Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst <.>
1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – vedení katastrální
mapy VKM0901,oddělení aktualizace a dokumentace KN,Katastrální úřad pro Plzeňský kraj <,>
Katastrální pracoviště Plzeň-jih,v oboru služby 55.Zeměměřictví a katastr nemovitostí <.>
<br>
<br> Místem výkonu služby je Plzeň <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1.5.2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br>
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br>
- Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na
podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému
katastru nemovitostí,odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí
o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy
katastrálního operátu a dalších obdobných systémových činností při vedení a obnově
katastrálního operátu <.>
<br> - Revize katastru <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále
jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26.3.2021,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj,Radobyčická 12,301 00 Plzeň,nebo osobně podané na podatelnu
služebního úřadu na ...

Načteno

edesky.cz/d/4506716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz