Český úřad zeměměřický a katastrální

Jiné

https://www.cuzk.cz/

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 03. 2021 odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Pardubice
02. 03. 2021 odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí
02. 03. 2021 Vrchní referent/rada v personálním oddělení v Kanceláři ředitele katastrálního úřadu
02. 03. 2021 oznámení-rada - odborný rada - oddělení aktualizace KN
01. 03. 2021 Inspektor/ka – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)
26. 02. 2021 vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí
25. 02. 2021 Vrchní referent / rada – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Zlín
25. 02. 2021 Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií
25. 02. 2021 Odborný referent – obnova katastrálního operátu
25. 02. 2021 Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu
25. 02. 2021 Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
25. 02. 2021 Rada/odborný rada – řízení o údajích SGI
25. 02. 2021 Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
25. 02. 2021 Odborný referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
24. 02. 2021 Vrchní referent / rada – správce informačních a komunikačních technologií v oddělení podpory ICT technického útvaru Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj
24. 02. 2021 rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Písek (ID SM 30000223/30003847)
24. 02. 2021 rada/odborný rada – inspektor
23. 02. 2021 rada/odborný rada – návrh zápisu, kontrola a zplatnění
23. 02. 2021 rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů
23. 02. 2021 referent KN – právník do právního oddělení XI.
22. 02. 2021 Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.
22. 02. 2021 Vrchní referent / rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
22. 02. 2021 Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
22. 02. 2021 Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí – odborný rada
22. 02. 2021 Odborný referent/Vrchní referent – oddělení aktualizace KN
22. 02. 2021 Odborný referent – poskytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí
22. 02. 2021 Odborný referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí
22. 02. 2021 Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště
22. 02. 2021 referent KN – vedení DKM, vedení katastrální mapy, PT 10
22. 02. 2021 referent KN – vedení DKM, vedení katastrální mapy, PT 11
22. 02. 2021 referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění v PO VI.
20. 02. 2021 odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem
20. 02. 2021 Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II.
20. 02. 2021 Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace GI KN
18. 02. 2021 referent KN – zápis do protokolu řízení V a Z v PO IV.
18. 02. 2021 referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění v PO V.
18. 02. 2021 Odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN na Katastrálním pracovišti Hodonín
18. 02. 2021 Rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Kyjov
17. 02. 2021 rada/odborný rada - právník PO8
17. 02. 2021 Vrchní referent/rada v personálním oddělení v Kanceláři ředitele katastrálního úřadu
16. 02. 2021 Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na KÚ pro Ústecký kraj
15. 02. 2021 odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu
15. 02. 2021 odborný rada - inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě
12. 02. 2021 rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem
12. 02. 2021 rada/odborný rada - právník
12. 02. 2021 rada/odborný rada – vedoucí ekonomicko-správního oddělení
11. 02. 2021 odborný rada - inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě
10. 02. 2021 Odborný referent v oddělení právních vztahů Katastrálního pracoviště Trutnov
10. 02. 2021 Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj
10. 02. 2021 Rada/odborný rada - vedoucí právního oddělení č.1 na Katastrálním pracovišti Brno - město

XML