« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně Opatření obecné povahy č. 2/2020 KRNAP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
—— odbor výkonu státní správy VI Ministerstvo životního prostředí Resslova 1229/2a 500 02 Hradec Králové
<br> Hradec Králové dne 1.března 2021 Č.j.: MZP/2021/550/161 Sp.zn.: ZN/MZP/2021/550/9
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo životního prostředí rozhodlo ve zkráceném přezkumném řízení podle 5 97 odst.3 ve spojení s 5 98 a 5 174 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci opatření obecné povahy č.2/2020 Správy Krkonošského národního parku,o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů,účinným od 1.7.2020,takto:
<br> I.Opatření obecné povahy č.2/2020 Správy Krkonošského národního parku se mění následovně:
<br> Včl.II odst.(1) v první větě se nahrazují slova „podle 16 odst.2 písm.n) ZOPK“ slovy „podle 5 16 odst.2 písm.|) ZOPK“ <.>
<br> Čl.III nově zní: „vjíždět na vyhrazená místa motorovými vozidly (dle Přílohy č.1 tohoto opatření obecné povahy) je možné pouze z následujících důvodů:
<br> :|.<.> trvalý pobyt
<br> 2.výkon zaměstnání
<br> 3.zásobování bud,opravárenské,údržbářské,komunální služby a služby obdobného charakteru (služby prádelen apod.)
<br> 4.provádění vědecké nebo průzkumné činnosti na základě smlouvy se Správou Krkonošského národního parku
<br> 5.přeprava držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P vozidly označenýml parkovacím
<br> průkazem pro osoby se zdravotním postižením (ve smyslu vyhlášky č <.>
<br> 294/2015 Sb.)
<br> autobusová přeprava držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> 7.návštěvní služba kona ná lékařem ve vozidle označeném symbolem č.05 (ve smyslu vyhlášky č.294/2015 Sb.)
<br> 8.vjezd soukromých vozidel návštěvníků Krkonošského národního parku k objektům,v nichž mají tito návštěvníci zajlštěno ubytování <.>
<br> Za jinými,než výše jmenovanými účely není vjezd na vyhrazená místa povolen,z jiných důvodů není ani povoleno na vyhrazených místech motorovými vozidly nebo obytnými přívěsy setrvávat <.>
<br> č.j.: MZP/2021/550/161
<br> Setrvání motorových vozidel a o...

Načteno

edesky.cz/d/4505979

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz