« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru kancelář starosty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vr-ks-vedouci-022021-1.doc
Město Poděbrady
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
<br> tel.325600211,fax 325614486
www.mesto-podebrady.cz
______________________________________________________________________________
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice na MěÚ Poděbrady
vedoucí odboru kancelář starosty
<br> Místo výkonu práce: Poděbrady
<br> Předpoklady pro výkon funkce: uchazeč(ka) musí být státním občanem České republiky,pokud je cizím státním občanem,musí mít v České republice trvalý pobyt,dosáhl(a) 18 let,je způsobilý(á) k právním úkonům,je bezúhonný(á),ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
<br> Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ukončené státní
<br> zkouškou
<br> Výhodou je:
<br> · praxe ve státní správě a samosprávě
<br> · praxe ve vedoucí funkci a zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
· organizační schopnosti
<br> · umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
<br> · orientace v personální agendě
<br> · uživatelská znalost práce na PC
<br> Platové zařazení: 11.platová třída
<br> Předpokládaný nástup do pracovního poměru: květen 2021 nebo dle dohody
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno,příjmení,příp.titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu),datum a podpis uchazeče(ky) <.>
<br> K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady:
<br> a) životopis,ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,o odborných znalostech a dovednostech <,>
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii),u cizích státních příslušníků doklady dle zákona č.312/2002 Sb <.>,§ 6 odst.4 písm.b) <,>
<br> c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukonče...

Načteno

edesky.cz/d/4505582

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz