Město Lysá nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mestolysa.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

Datová schránka: 5adasau
E-mail: info@mestolysa.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 03. 2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru kancelář starosty
03. 03. 2021 Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z „Programu na podporu podnikatelské činnosti“ pro rok 2021 (III. kolo)
03. 03. 2021 Výzva pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021
03. 03. 2021 Semice sběrný dvůr
02. 03. 2021 II/331 Dvorce - Lysá nad Labem, rekonstrukce 1. a 2. úsek
02. 03. 2021 Stanovení místní úpravy provozu, Jiřice
01. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Okrsek
01. 03. 2021 Veřejně přístupná účelová komunikace, Jiřice
26. 02. 2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
26. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Milovice
25. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Sojovická
25. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Italská, Milovice
25. 02. 2021 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
25. 02. 2021 III/3308 Velenka, Semice - rekonstrukce silnice
25. 02. 2021 Záměr na prodej obecních pozemků dle usnesení ZM č.5 ze dne 17.2.2021
24. 02. 2021 Město Milovice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice - Referent/ka oddělení školství, kultury a sociálních věcí - úsek sociálních záležitostí
23. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Čelákovice
23. 02. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - AUKČNÍ VYHLÁŠKA
22. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Komenského
22. 02. 2021 Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Družstevní
19. 02. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor
19. 02. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor
19. 02. 2021 Rekonstrukce a stavba nových chodníků ul. Družstevní
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - J. Novotný
18. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Topolová
18. 02. 2021 Stanovení místní úpravy provozu, Kaštanová, Milovice
18. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ostrá
18. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Polní, Milovice
17. 02. 2021 Český statistický úřad - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
17. 02. 2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
17. 02. 2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, agenda SPOD
17. 02. 2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
17. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o určení právního vztahu
17. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Armádní, Milovice
17. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Masarykova
17. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, místní komunikace
16. 02. 2021 Dokument "Krajský úřad Středoče..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
16. 02. 2021 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - M..." již není dostupný.
16. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, II/331, III/3314, 2727
16. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Okrsek
16. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Rakouská, Milovice
15. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Višňová, Milovice
15. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu, Průběžná
12. 02. 2021 Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
12. 02. 2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do úseku stavebního úřadu
11. 02. 2021 Pozvánka + program jednání ZM dne 17.02.2021
11. 02. 2021 Záměr na pronájem obecních pozemků p.č. 333/11 a 333/12 oba k.ú. Litol
10. 02. 2021 ZŠ Komenského, pav. G - rek. VaK, topení, elektro
09. 02. 2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534,Lysá nad Labem

XML