« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - Semice sběrný dvůr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-6277.pdf
Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
Spis.zn.: OVŽP/6277/2021/Dul Lysá nad Labem,dne 2.3.2021
Č.j.: MULNL-OVŽP/13071/2021/Dul
Vyřizuje:
E-mail:
IDDS:
<br> XXXX XXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
jana.dulova@mestolysa.cz
5adasau
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Obec Semice,IČO 00239747,Semice 280,289 17 Semice <,>
kterého zastupuje IPOLT CZ,s.r.o <.>,IČO 61683175,Strojírenská 260,155 21 Praha
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 2.2.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> Semice - sběrný dvůr
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.328/2,328/75,328/76,328/144,451/3,452/12 v katastrálním
území Semice nad Labem.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen
"společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - plánovaná novostavba sběrného XXXXX XXXX navazovat na stávající zázemí provozu areálu ČOV a
přilehlou polní cestu
<br> - plánovaná stavba bude napojena na stávající zpevněné plochy sousedícího areálu ČOV
<br> - účelovou příjezdovou komunikaci - částečně nezpevněnou
<br> - přípojka NN řešena v samostatném řízení - již umístěna
<br> - pitná voda,provozní buňka pro obsluhu bude napojena na vodovod z přilehlého objektu ČOV
<br> - provozní buňka pro obsluhu bude napojena na splaškovou kanalizaci z přilehlého objektu ČOV
<br> - oplocená plocha 2 710 m2,zastavěná plocha přístřešku 157,5 m2,pultová střecha
<br> - přípojka vody délka 41 m,přípojka splaškové kanalizace délka 29 m
<br> - celý areál je doplněn obvodovou zelení
<br> - areál tvořen zpevněnou plochou,přístřeškem a doplňujícími plochami,zelení a oplocením
<br> - provozní řešení - k osazeným kontejenrům na jednotlivé komodity komunálního odpadu bude po
zpevněných plochách tok vstupního materiálu
<br> - předpoklad navážení osobními auty,přívěsnými vozíky,dodávkami nebo ručními vozíky
<br> - jednotlivé odpady budou dle pokynů obsluhy umístěny do kontejnerů
<br> - po naplnění kon...

Načteno

edesky.cz/d/4502796

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz