« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77220/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77220/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2 Praha 1 IČ 00064581,DIČ: [220006458] zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a <.se sídlem Řásnovka 8/770 110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění okrasné zeleně
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1 nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Číslojednaci Budoucinájemce obdobi Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelnič,kat.územi ARNIARM sr.o <.>,Biskupcova 1053/27,Praha 3,Žižkov,PSČ 121125011? 13000 01.05.2021-13101021 18 Biskupcova 27 3 26772256 4359 Žižkov U Pepíčka,spol.s r.o <.>,Dbloukcvá 584/17,Praha 10,1211250118 Vršovice,PSČ 10100 01.04.2021w30.10.2021 4 Křižíkova 3 8 25659537 312/2 Karlín Jiřišara Nepomuckvch L1211250119 749/17,Praha 9,PSČ 19900 01.05.2021-15.10.2021 17 Sokolovská 145/70 8 801/1 1301/1 Karlín
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX,obchodní oddělení
<br> telefon:XXX XXX XXX První den zveřejnění: 25.02.2021 Poslední den zveřejnění: 12.03.2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PAP-202148
<br> TECH.arm hl.m.' „.lt
<br> Řásnovka Wii/8
<br> Wf
<br> 41"ÚQPRAHA1
<br> podpis a XXXX " razr! a

Načteno

edesky.cz/d/4502229


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz