« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-77238/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-77238/2021
Mat_21_3045_010_3
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy
Číslo
<br> parkovacího
stání
<br> RZ vozidla doba pronájmu Parkoviště Předmět pronájmu Parcelní číslo
Katastrální
<br> území
<br> 1/21/4563/072 97
BCC4460HE <,>
4AM 4306
<br> 1.3.- 31.3 <.>
2021 Lovosická
<br> Pronájem
parkovacího místa 600/1 ; 1121/51
<br> Letňany /
Prosek
<br> 1/21/4563/071 moto 9A8 334 neurčitá Lovosická
Pronájem
parkovacího místa 600/1 ; 1121/51
<br> Letňany /
Prosek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1 <,>
<br> nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu
<br> telefon: XXX 015 815
<br> První den zveřejnění: 25.02.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 12.03.2021
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/4502228


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz