« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 252/6, k. ú. Černý Most, Vašátkova naproti č. 821/32, Praha 14 TSK-77239/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 252/6, k. ú. Černý Most, Vašátkova naproti č. 821/32, Praha 14 TSK-77239/2021
Hlavní mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace Vašátkova naproti č.821/32,Praha 14 za účelem jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: držitel průkazu ZTP,RZ 6AK 3735
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení obchodní telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 25.2.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 12.3.2021
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> referent obchodního oddělení
<br> TECH.sie-Eim ŘOÍÚNIÍRČÍ
<br> _).u '.PRAHY,a.s <.>
<br> Rasnovka,'?0/8,110 00 PRAHA1 43
<br> 9211262051,parc.č.252/6,k.ú.Černý Most,Praha 14

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz