« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - II/331 Dvorce - Lysá nad Labem, rekonstrukce 1. a 2. úsek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ii-331-dvorce-lysa-nad-labem-rekonstrukce-1-a-2-usek.doc
Č.j.MULNL-OD/8529/2021/Uht
str.6
<br> Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
Spis.zn.:
OD/71216/2020/Uht
<br> V Lysé nad Labem: 02.03.2021
<br> Č.j.:
MULNL-OD/8529/2021/Uht
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
XXXXX XXXXXX,Tel: XXXXXXXXX
<br> tomas.uherka@mestolysa.cz
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 06.10.2020 podala
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,IČO 00066001,Zborovská 81,150 00 Praha <,>
kterého zastupuje Solaris Production s.r.o <.>,IČO 27795250,Lesní 311,252 18 Úhonice
(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 94 odst.1,§ 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby a vydává podle § 94p odst.1,§ 115 stavebního zákona stavební povolení
na stavbu:
<br> II/331 Dvorce - Lysá nad Labem,rekonstrukce 1.úsek v km 0,000 - 0,750 2.úsek v km 0,750 - 2,020
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.567/1(zastavěná plocha),parc.č.1982/1(zahrada),2043/5(vodní plocha),2053/69(orná půda),2176/1(trvalý travní porost),2178/3(orná půda),2302/3(ostatní plocha),3540/1(ostatní plocha),3540/4(ostatní plocha),3541(ostatní plocha),3564/1(ostatní plocha),3564/3(ostatní plocha),3625/1(vodní plocha),3833(vodní plocha),p.p.k.1977/1(trvalý travní porost),1977/2(trvalý travní porost),19...

Načteno

edesky.cz/d/4501941

Meta

EIA   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz