« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Pardubice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Pardubice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem
<br> Katastrálního pracoviště Pardubice
<br>
<br> Č.j.: KÚ-874/2021-600-2
<br> Datum: 2.3.2021
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,jako služební orgán příslušný
<br> podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent
<br> v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Pardubice v oboru
<br> služby 55.Zeměměřictví a katastr nemovitostí <.>
<br> Místem výkonu služby jsou Pardubice <.>
<br> Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:
<br> - činnosti spojené s DMS a skenováním listin <,>
<br> - příjem podání,žádostí a ústních prohlášení občanů nebo účastníků řízení.Dále také
<br> vyřizování věcí ve správním řízení,posuzování podkladů pro správní řízení,příjem
<br> a odesílání elektronické pošty,provádění autorizované konverze z moci úřední <,>
<br> - zakládání spisů v protokolech V a Z,zápis účastníků řízení,druhu písemnosti
<br> a vyznačení plomby <,>
<br> - vyhotovování korespondence pro účastníky řízení o povolení vkladu (výmazu) práv
<br> k nemovitostem <,>
<br> - vedení řízení ve věci vyměřování správních poplatků za návrh na zahájení řízení
<br> o povolení vkladu <,>
<br> - provádění aktualizace souboru popisných informací a příprava návrhu změny zápisů
<br> v ISKN <,>
<br> - zajišťování provozu a agendy elektronické podatelny a chodu datových schránek <,>
<br> - zajišťování agendy při příjmu geometrických plánů prostřednictvím datových schránek
<br> a elektronické pošty a jejich následné zpracování a založení řízení <,>
<br> - zajišťování odesílání poštovních zásilek katastrálního úřadu <,>
<br> - zajišťování agendy přijetí správních poplatků <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou.Pře...

Načteno

edesky.cz/d/4501402

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz