« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí
1
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent
<br> v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti
<br> Liberec
<br> Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
<br> Č.j.: KÚ-00763/2021-500-01001
<br> Datum: 2.3.2021
<br> Ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,jako služební orgán příslušný podle § 10
<br> odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent –
<br> poskytování informací KN v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním
<br> pracovišti Liberec Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj v oboru služby 55.„Zeměměřictví a
<br> katastr nemovitostí“.Místem výkonu služby je Liberec <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou.Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.květen 2021
<br> nebo jiný termín dle dohody <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 8.platové třídy.ID
<br> služebního místa: 30005686 <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> Jednání s klienty při poskytování informací z katastru nemovitostí včetně práce s pokladnou <.>
<br> Vyřizování dalších elektronických i písemných žádostí a zřizování služby sledování změn
<br> v katastru <.>
<br> Provádění odborného zpracování a přípravy podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb
<br> v obsahu katastru nemovitostí včetně zajišťování agendy při vyřizování opravných
<br> prostředků <.>
<br> Kontrola dokumentace,případně skartace jednotlivých částí operátu katastru nemovitostí <,>
<br> bývalé evidence nemovitostí,jednotné evidence půdy a pozemkového katastru,včetně
<br> pozemkových,popř.železničních knih a zemských desek.Vydávání podkladů a přijímání
<br> výsledků zeměměřických činností pro potřebu KN.Dokumentace bodů podrobného
<br> polohového pole ...

Načteno

edesky.cz/d/4501401

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz