« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Uhříněves - areál KORMAK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2_3_21_Prodej_PRE_KORMAK.pdf
Městská část Praha 22
zastoupená odborem správy majetku ÚMČ
<br> oznamuje ve smyslu § 36 zákona číslo 131/2000 Sb <.>
<br>
<br> záměr přímého prodeje částí pozemků parc <.>
<br> 2002/2,2002/3,2002/4,2012/3 a 2012/4 vše
<br> v k.ú.Uhříněves,vzniklých na základě
<br> GP3542-156/2020 o celkové výměře 9 m2
<br> společnosti PREservisní,s.r.o <.>
<br> Praha 10,Na hroudě 1492/4,PSČ 100 00
<br> IČ: 02065801
<br>
<br> za cenu dle znaleckého posudku ve výši
<br> 5.000,-Kč/m2,celkem tedy za 45.000,-Kč
<br>
<br>
Vojtěch Zelenka
<br> s t a r o s t a
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a
<br> předložit své písemné náměty na odbor správy majetku,Nové náměstí 1250,Praha – Uhříněves <.>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - Situační plánek
- GP č.3542-156/2020
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 2.3.2021
<br> Sejmuto: 19.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4501289


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz