« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2131/363 v k.ú. Stodůlky HOM-77121/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2131/363 v k.ú. Stodůlky HOM-77121/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě část pozemku parc.č.2131/363 v kat.území Stodůlky pro společnost DPU REVIT
s.r.o.(investor: SV Archeologická 1811 - 1884) o výměře 200 m2 za účelem užívání pozemku v
rámci akce “Praha 13 – Stodůlky,“Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ulici
Archeologická 1881 – 1884“ (k vyjádření č.j.MHMP 1824326/2018 ze dne 12.11.2018)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-77121/2021
Zveřejněno od: 24.02.2021 do: 12.03.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4498624


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz