« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Záměr na pronájem 40 m2 z pozemku parc. č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr úly (256.94 kB)
OBECNÍ ÚŘAD HOROL'ŠAXY
<br> OZNÁMENÍ » „ - ““““““ Obec Horoušany oznamuje
<br> v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.1232000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr
<br> na pronájem 40 m2 z pozemku parc.č.4028 v k.ú.Horoušany,v místě,jak je znázorněno na připojeném plánku,konkrétnímu zájemci S.H <.>,bytem Horoušany — Horoušánky,za účelem umístění včelích úlů <.>
<br> Obec Horoušany si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,zrušit pronájem výše Specifikované části nemovitosti <.>
<br> Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tornuto záměru vyjádůt a předložit své nabídky,a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději však do posledního dne zveřejnění <.>
<br> v-vr
<br> obce Horoušany (tel.: 725 021 832) <.>
<br> /
<br> XXX XXXXXXX starosta obce Horoušany
<br> Příloha: zakreslení části pozemku k pronájmu
<br> Vvvěšeno: 12 02.2021 Sejmuto.28.UŽ.2021
<br> 15,2,2021
<br> sgi-nahlizenidoknvcuzk.czfmamshkafprinmspx
<br> Pubiikace dai ISKN Tisk — 105 1578ms.26 prvku <.>
<br> 1J'1

Načteno

edesky.cz/d/4495002


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz