« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA – oznámení záměru "Zkapacitnění Průmyslového polookruhu" OCP-77187/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA – oznámení záměru "Zkapacitnění Průmyslového polookruhu" OCP-77187/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle § 22
písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zveřejňuje informaci o obdržení
oznámení záměru
<br> ZKAPACITNĚNÍ PRŮMYSLOVÉHO POLOOKRUHU <.>
<br> Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 citovaného zákona <.>
<br> Oznámení je zveřejněno v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia
pod kódem PHA1117 <.>
<br> Do oznámení je možno nahlížet též na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy v termínu od 23.2.2021 do 25.3.2021,a to po předchozí domluvě na tel.čísle
236 004 278 <.>
<br> Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy do 25.3.2021.K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky
<br>
<br> 2021-02-23T08:00:15+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4494183


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz