« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení výběrového na obsazení funkce ředitele/ředitelky pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis ZDR-77209/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení výběrového na obsazení funkce ředitele/ředitelky pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis ZDR-77209/2021
Rada hlavního města Prahy
<br>
<br> vyhlašuje výběrové řízení
<br>
<br> na obsazení funkce ředitele/ředitelky
<br>
pro příspěvkovou organizaci hl.m.Prahy
<br>
<br> Metropolitní zdravotnický servis
<br> se sídlem U Mrázovky 1970/15,150 00 Praha 5 - Smíchov
<br>
<br>
Požadavky na uchazeče:
<br> a) Obecné předpoklady
- občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR,který ovládá
český jazyk
<br> - plná svéprávnost
- bezúhonnost
<br>
b) Kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- praxe na vedoucí pozici (minimálně 5 let)
- komplexní znalost zákona o zadávání veřejných zakázek a centralizovaného
<br> nákupu
<br> - znalost problematiky zdravotnictví výhodou
- analytické schopnosti,strategické plánování,komunikativnost,schopnost vést
<br> a motivovat lidi,proaktivní přístup k práci,koncepční myšlení
<br>
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> - jméno,příjmení,titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- adresa trvalého bydliště
- adresa pro doručování
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
<br>
<br> K přihlášce je nutno doložit:
<br> - životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
<br> - originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Další požadavek na uchazeče:
<br> - předložit zjednodušenou koncepční úvahu o rozvoji příspěvkové organizace hl.m <.>
Prahy Metropolitní zdravotnický servis,o jeho budoucí roli v rámci metropolitního
<br> zdravotnického konsorcia (sítě spolupracujících zdravotnických zařízení) na území
<br> hlavního města Prahy a další možný rozvoj organizace v rozsahu max 5 stran A4,na
<br> období 6 let
<br> - součástí této koncepční úvahy musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím
uveřejněním
<br> - předložit prohlášení o zpracování osobních údajů dle zákona č.110/2019 Sb.<,>
v platném znění
<br>
<br> Rada hl.m.Prahy si vyhrazuje výběrov...

Načteno

edesky.cz/d/4494181

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz