« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77161/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77161/2021
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Techniclfou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> Hlavní město Praha
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00 <,>
<br> Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> kat.území
<br> Čísíojednací Budoucí nájemce Období Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelní-ž.Smukehouse s.r.o <.>,Korunní 1211250115 588/4,Praha 2,PSČ 12000 01.04.2021-31.10.2021 26 Kubelfkcva 1119/31 3 2963086 4339 Žižkov Cafe spirit s.r.o <.>,Jeseniova 870/159,Žižkov,Praha 3,PSČ 1211250116 13000 01.04.2021 - 31.10.2011 2 Basilejské nám.1 2 5499208.4392 Žižkov
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX,obchodní oddělení
<br> telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: 10.03.2021
<br> 23.02.2021
<br> PAP-2021-16
<br> poažvis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4494180


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz