« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77162/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-77162/2021
Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám 2 Pr,aha1 IČ: 00064581 DIČ C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a =: <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770 110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění ZÁMĚR P R O N A J M 0 U T
<br> část komunikace za účelem umístění okrasné zeleně
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00
<br> Praha 1 nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Číslojednacl Budoucí nájemce obdobi Výměra m2 Lokaltta MČ IČO Parcelnlč.kat.území Martínková - Květiny M,s.r.o <.>,Nad Botičem 749/23,9121250005 Praha 10,01.04.2021-31.12.2021 1 Vinohradská 82 3 27364968 Vinohrady Cafe Spir1t5.r.o <.>,Jesenlova 9111250006 159,Praha 3,PSČ 130 00 Ol.D4.2021-31.10.2021 3 Basifelské nám.1 3 549908 Žlžkov
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX,obchodní oddělení telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 23.02.2021 Poslední den zveřejnění: 10.03.2021
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PAP-2021 -1 7

Načteno

edesky.cz/d/4494179


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz