« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 030 - TV - White Bird - Vítězná 06.04.-20.04.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

030_FS_OOP_Stillking_Vitezna_Malostranske_nabr._6.4.-20.4.21.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor
<br> '1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> Stillking Films,spol.s r.o.Kříženeckého náměstí 322/5 Hlubočepy
<br> 152 00 Praha 5
<br> IČ: 250 75 055
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX XXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 143562/2021/OPVP/030/KT Pavel Kotlán/386 23.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích UMCPl 141356/2021 podané dne 15.02.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy _ odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vítězná,Malostranské nábř.v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek projejieh realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 05.01.2021,Čj KRPA-4802-1/ČJ-2021-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno ...

Načteno

edesky.cz/d/4491445

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz