« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 052 Čechův most, Lusmia, TSK, oprava zábradlí, sanace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_052.pdf
' ' MĚSTSKÁ ČÁSI PRAHA 1 1 URAD MESTSKE CASTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor |_ Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8
<br> Staré Město 110 00 Praha 1
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCP1 152962/2021/OPVP/052/Mx Bc.Max Maixner/339 26.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.(5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.?; XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1,podané dne 16.02.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.čj 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Čechův most v Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vobdobí 03.03.2021 — 15.12.2021 vrozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 23.02.2021,Č.j.KRPA-30l32/ČJ-2021-OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> c) In...

Načteno

edesky.cz/d/4491443

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz