« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem pozemku parc.č. 2821/2 a 2821/1, k.ú. Záběhlice HOM-77132/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem pozemku parc.č. 2821/2 a 2821/1, k.ú. Záběhlice HOM-77132/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> pozemek parc.č.2821/2 v kat.území Záběhlice o výměře 18 m2 za účelem užívání pozemku
pod garáží ve společných nájemců za nájemné ve výši 134,-Kč/m2/rok + 21 % DPH a dále
pronajmout část pozemku parc.č.2821/1 v kat.území Záběhlice o výměře 15 m2,tato část je
pronajímána více nájemcům za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy k jednotlivým
garážím ve vlastnictví nájemců nacházejících se na tomto pozemku.Výše nájemného za část
tohoto pozemku je stanovena tak,že celková výše nájemného ve výši 134,-Kč/m2/rok je
rozdělena mezi všechny vlastníky garáží stejným dílem tj.134 x celková výměra pronajímané
části pozemku : počtem garáží <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-77132/2021
Zveřejněno od: 23.02.2021 do: 10.03.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4490339


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz