« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - VYPOŘÁDÁNÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚCÍ DEPONOVANÝCH VE SKLADU SKPV OŘP PRAHA I U SKARTOVANÝCH SPISŮ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaseni_popisu_vec.pdf
JID: PCROOETRf067655342
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní ředitelství policie Praha | Služba kriminální policie a vyšetřování odborobecnéknnúnány
<br> Bartolomějská 6,110 00 Praha 1
<br> IDDS: rkiai5y
<br> č.j.KRPA-20403-16/ČJ-2021-001170 Praha 24.února 2021 Počet stran: 1
<br> VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
<br> Policejní orgán Policie České republiky,Služba kriminální policie a vyšetřování,odbor obecné kriminality,Bartolomějská 6,110 00 Praha 1 dne 24.února 2021 ve věci — kontrola zajištěných věcí v Depozitu OR XXXXX | od r.XXXX- XXXX vyhlašuje popis věci
<br> obraz figura - Sedící poustevník s knihou 73 x 53 cm
<br> obraz figura - Sedící poustevník a žena u ohně 73 x 53 cm
<br> obraz motiv - Dva bažanti 40 x 32 cm
<br> obraz motiv - Zbořenina vzadu loď 40 x 32 cm
<br> obraz portrét- Madona 70 x 57 cm
<br> obraz motiv - Tři listnaté stromy (pravděpodobně Alois Bílek) 74 x 60 cm obraz motiv - Krajina s břízou (pravděpodobně Alois Bílek) 74 x 60 obraz motiv - Běžci (pravděpodobně Alois Bílek) 55 x 48 cm
<br> plastika stojící nahá žena 25x3 cm zřejmě XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> FOPONQQŘFÚNT“
<br> Obrazy a plastika,byly pravděpodobně obviněným podle 5 78 tr.řádu odebrány,nebo byly vydány aje zde velká pravděpodobnost,že byly získány trestným činem a není známo komu věc patří <.>
<br> Poškozený se vyzývá,aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným C.j.na adresu: Služba kriminální policie avyšetřování,odbor obecné kriminality,Bartolomějská 6,110 00 Praha 1 <.>
<br> 43.4644.67655508

Načteno

edesky.cz/d/4487523

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz