« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 051 - Dlouhá 13, 15, Amádeus Real, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

051_-_OOP.pdf
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 _ 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor '— ! XXXXXXX XXXX,a.s.Dlouhá XXX/XX
<br> Staré Město 110 00 Praha 1
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 139622/2021/OPVP/051/HN Vladimír Hanuš/314 23.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.?; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPl 133831/2021 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá,podané dne 17.2.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (17.3.2021 — 30.6.2021 + mimo stavbu),IP12,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1“,E13 „Pl-0259“,C4b,Z4a,Z2,A15,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,vKrajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 23.2.2021,č.j.: KRPA 30132-24/CJ-2021-0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na od...

Načteno

edesky.cz/d/4487522

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz