« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 049 - Křemencova 10, CETIN a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

049_-_OOP.pdf
71 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ' ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> CETIN a.s.Českomoravská 2510/19 Libeň
<br> 190 00 Praha 9
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 137856/2021/OPVP/049/HN V1adimírHanuš/314 23.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor jako příslušný Správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákonač.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust g 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPl 134410/2021 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Křemencova,podané dne 17.2.2021,a po projednání S příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Křemencova <,>
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B28,E8c,E13 datum (16.3.2021 — 28.3.2021 + mimo stavbu),IP12,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast 1+2“,E13 „Pl-0403“,C4a,Z4b,A15,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto Stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu S vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 23.2.2021,č.j.: KRPA 30132- 25/ČJ— 2021 -0000DŽ,TP 65/T P 66 a vyhláškou c.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude ...

Načteno

edesky.cz/d/4487521

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz