« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> Vsouladu sustanovením š 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu kinformacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti voblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Přestavlky tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace O
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
<br> právní zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění
<br> nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 e) počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů
<br> jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Dle š 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů data 5 odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13...

Načteno

edesky.cz/d/4486288

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz