« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení nového územního plánu v odboru územního rozvoje PER-77091/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení nového územního plánu v odboru územního rozvoje PER-77091/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 18.února 2021 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení nového územního plánu
<br> v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3373)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení nového územního plánu,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  koordinace a usměrňování výkonu úřadu územního plánování v působnosti hlavního města
Prahy včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro územní plán
<br> hlavního města Prahy
<br>  zajišťování všech činností souvisejících s pořizováním,projednáváním a schvalováním územně
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dle stavebního zákona)
<br>  poskytování informací k územnímu plánu hlavního města Prahy,odpovědnost za obsah
připravovaných písemných informací a vyjádření
<br>  jednání ve věcech technických,je-li uvedeno ve smlouvě
<br>  zodpovědnost za formální správnost návrhů smluv o dílo a za dodržování jejich plnění
<br>  sledování ekonomického vynakládání prostředků,kontrola hospodárného využívání majetku
HMP-MHMP při všech činnostech na svěřených úkolech
<br>
<br> Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedoucího úředníka podle § 4 zákona o úřednících:
<br>
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) plná svéprávnost
<br> d) bezúhonnost2
<br> e) na ...

Načteno

edesky.cz/d/4482542

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz