« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poncarova - staveništní připojení PKD-77110/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poncarova - staveništní připojení PKD-77110/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ||||||||l||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||| Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPF|79KL
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> Adéla Ylnová,Dis
<br> Bratří Capků 1941
<br> 250 82 Uvaly
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: 26.1.2021 XXXX XXXXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHXVlP-XXXXXX/XXXX/OX/N j Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 146328/2021PKD 16.2.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta podané dne 3.2.2021 apo projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 51 844-3/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 8.2.2021
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Poncarova v Praze 13
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a souvisejících dočasných úpravách stávajícího dopravního značení na pozemní komunikaci Poncarova v MČ Praha 13 z důvodu zajištění vjezdu a výjezdu vozidel stavby „OS Západní město JIH“ v termínu 27.02.2021 — 25.02.2022 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,T...

Načteno

edesky.cz/d/4482537

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz