« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zařízení staveniště, Na Marně TSK-77111/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zařízení staveniště, Na Marně TSK-77111/2021
mwmwww-
<br> Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 Zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace Na Marně za účelem zařízení staveniště
<br> lokalita: parc.č.2107,k.ú.Bubeneč období: od 15.3.2021 do konce stavby výměra: 160,7 m2
<br> budoucí nájemce: __Nebeský klid a.s.IČO/RČ: _25178661_ DIČ: _CZ25178661
<br> zapsán v _obchodním rejstříku vedeném _u MS v Praze sídlo/bydliště: _Na Florenci 21 16/15,1 10 00 Praha 1
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Bc.XXXXXX XXXXXXX OS XXXX telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 18.2.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 5.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4482536


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz