« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - KÚK 2021 - Praha 6 PKD-77103/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚK 2021 - Praha 6 PKD-77103/2021
1/2
<br> ŠŽŽÍŠŠŠŽSŠÍŽČŠŠŽ MĚsTA PRAHY |llllllllIlfllllllllllllllIIIIIIIIIIIIlilllllllillllllllílllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFINLZZ
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
<br> a.s <.>
<br> Řásnovka 770/8
<br> 110 00 Praha 1
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXX Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Dů Počet listů/příloh: X/X Spis.zn.: Datum: S-MHMP 202133/2021PKD 17.2.2021
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel 3 výzva k uplatnění námitek
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.© 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 17.02.2021 na základě žádosti právnické osoby Technické správy komunikací hl.m.Prahy a.s.IČ: 03447286 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.Š 171 a násl.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “),podle ust.& 19a zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,vydává návrh opatření obecné povahy pro
<br> provádění Komplexní Údržby Komunikací v roce 2021 <,>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel na místních komunikacích:
<br> 1) Čs.Armády (nám.Svobody - Eliášova) směr do centra v termínech 09.04.2021 a 13.10.2021 vždy od 0800 do 1500 hod <.>
<br> 2) Čs.Armády (Eliášova — vnější rondel Vítězného nám.) směr z centra v termínech 12.04.2021 a 14.10.2021 vždy od 0800 do 1500 hod <.>
<br> 3) Terronská (Jugoslávských Partyzánů _.Podbabská) směr z centra vtermínech 16.04.2021 a 21.10.2021 vždy od 0800 do 1500 hod <.>
<br> 4) Jugoslávských Partyzánů (...

Načteno

edesky.cz/d/4482535

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz