« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem komunikace viz. příloha TSK-77098/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem komunikace viz. příloha TSK-77098/2021
Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,D1Č:CZOOOó4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řasnovka 81770,1 10 00 Praha 1 0 Z.N A M U J E
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PŘONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem pronájmu předzahrádky
<br> Číslojednací Budoucínájemce Období Vý Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území mě ra.m2 1/21/1290/0050 XXXXX XXXXX X.X.-X.X.X Anny Letenské 2 87040077 4138 Vinohrady 3.5.-12.9.7 1204/1 13.9: 4 31.10.2021
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha ],nejpozději do
<br> posledního dne zveřejnění Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXXXXXXXX
<br> První den zveřejnění:.<.>.<.> 19.2.2021 Poslední den zveřejnění:.<.>.6.3.2021
<br> him.iJRF.ii\',e1.t= <.>
<br> TECH.5PaÁnaaoaunakací ŘamWanwaHOWPWMAi 1m
<br> Romana Sahufová
<br> Obchodní odděiení

Načteno

edesky.cz/d/4482534


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz