« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronajmout část komunikace v ul. U Bruských kasáren, parc. č. 1023, ZS - chodník ohrada 80 m2 TSK-77146/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout část komunikace v ul. U Bruských kasáren, parc. č. 1023, ZS - chodník ohrada 80 m2 TSK-77146/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ2C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 15 Praha 1
<br> ()ZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> Záměr pronajmout část komunikace v ulici U Bruských kasáren,parc.č.1023,ZS:chodník 200 m2,ZS — ohrada
<br> lokalita: Praha 1 období:06.03.2021 do 28.02.2021 výměra: som2 účel záboru: ZS — Ohrada
<br> budoucí nájemce
<br> STRABAG,a.s <.>
<br> IČO: 60838744 DIČ:CZ60838744
<br> Sídlo: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX
<br> odd.OS Centrum telefon: XXXXXXXXX
<br> První den zveřejnění: 19.02.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 06.03.2021
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4482528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz