« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/31 - poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociá OVO-77151/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/31 - poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociá OVO-77151/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 24/31
ze dne 18.2.2021
<br> poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních služeb na základě
"Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb <,>
kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m.Prahy nebo občanům hl.m.Prahy
<br> pro rok 2021“ a úpravu rozpočtu
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí dotací na základě „Programu podpory registrovaných sociálních služeb
pro poskytovatele sociálních služeb,kteří poskytují sociální služby zejména na
území hl.m.Prahy nebo občanům hl.m.Prahy pro rok 2021“,který byl schválen
usnesením Zastupitelstva HMP č.19/115 ze dne 17.9.2020,žadatelům uvedeným
v příloze č.1 tohoto usnesení v celkové výši 1 628 234 066 Kč
<br> 2.znění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace uvedeným v příloze č.2 a č.3
tohoto usnesení pro jednotlivé žadatele uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.4 a č.5 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 22.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9070
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> identifikátor Název IČ Druh služby Název služby jednotka
kapacita v žádosti o
<br> dotaci
kapacita v Krajské síti
<br> cenová hladina
<br> uprvená o specifika
<br> výpočet veřejné
<br> podpory
<br> požadavek na dotaci /
<br> maximální návrh
<br> dotace
<br> NÁVRH DOTACE
<br> Zřizovatel příspěvkové
<br> organizace/Poskytovatel
<br> sociální služby
<br> zdůvodnění nepodpory
<br> 1408443 A DOMA z.s.27053679 osobní asistence
Osobní asistence
<br> Čtyřlístek
H 32 000 32 000 527 13 984 000 9 156 000 9 156 000
<br> 3009554 ACORUS,z.ú.67365256 krizová pomoc
ACORUS - krizová
<br> po...

Načteno

edesky.cz/d/4482526

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz