« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/45 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků projektu OP Zaměstnanost EU-MHMP - sociální bydlení z roku 2020 do roku 2021 v kap. 08 - Hospodářství OVO-77152/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/45 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků projektu OP Zaměstnanost EU-MHMP - sociální bydlení z roku 2020 do roku 2021 v kap. 08 - Hospodářství OVO-77152/2021
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 24/45
ze dne 18.2.2021
<br> k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků projektu OP Zaměstnanost EU-
MHMP - sociální bydlení z roku 2020 do roku 2021 v kap.08 - Hospodářství
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.Radě HMP
<br> 1.realizovat bod I.tohoto usnesení
<br> Termín: 22.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9042
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> OBF MHMP 0011080000000 Převod fin.prostředků z roku 2020 do 2021 - EU - MHMP - sociální bydlení 8115 13013 0811 6 060,60
<br> OBF MHMP 0011080000000 Převod fin.prostředků z roku 2020 do 2021 - EU - MHMP - sociální bydlení 8115 106 0811 319,00
<br> C e l k e m 6 379,60
<br> III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> Městská část Praha 3 0011080000003 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 13013 0811 2 113,10
<br> Městská část Praha 3 0011080000003 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 106 0811 111,30
<br> Městská část Praha 7 0011080000007 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 13013 0811 1 056,60
<br> Městská část Praha 7 0011080000007 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 106 0811 55,60
<br> Městská část Praha 10 0011080000010 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 13013 0811 2 097,60
<br> Městská část Praha 10 0011080000010 Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP - sociální bydlení 6330 5347 106 0811 110,30
<br> Městská část Praha 12...

Načteno

edesky.cz/d/4482525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz