« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/40 - k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021 OVO-77154/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.24/40 - k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021 OVO-77154/2021
Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 24/40 ze dne 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2021" Zastupitelstvo hlavního města Prahy I.s c h v a l u j e 1.úpravu rozpočtu vl.hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení 2.poskytnutí dotací městským částem hl.m.Prahy v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2021" dle přílohy č.2 tohoto usnesení 3.poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2021" přesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č.3 tohoto usnesení v celkové výši 490.000,- Kč z rozpočtu hl.m.Prahy z kap.0662 - KUC MHMP,odpa 3429,ORG 96212,ÚZ 115 4.text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.4 tohoto usnesení I I.u k l á d á 1.Radě HMP 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení Termín: 22.2.2021 Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-9050 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.24/40 ze dne 18.2.2021 Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL) Úprava rozpočtu běžných výdajů – mimo pol.5347 Odbor / Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ Úprava rozpočtu (v tis.Kč) KUC – MHMP 0096212 Granty – národnostní menšiny 3429 115 0662 - 801,20 C e l k e m - 801,20 III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnuti (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL) Městská část Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ ORJ Úprava rozpočtu (v tis.Kč) Městská část Praha 3 0091646 Poznejme se,sousedé 6330 5347 115 0616 80,00 Městská část Praha 4 0091646 S hudbou je nám nejlépe 6330 5347 115 0616 50,00 Městská část Praha 8 0091646 Slyším,vidím,chutnám SVĚT 6330 5347 115 0616 70,00 Městská část Praha 9 0091646 Barevná dev...

Načteno

edesky.cz/d/4482523

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz