« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stavební úpravy plynovodů ul. Štorchova PKD-77112/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební úpravy plynovodů ul. Štorchova PKD-77112/2021
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGMAAAT MĚsA lllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFIMU61
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> lng.XXXXXX XXXXX
<br> K Zahrádkám XXX/X
<br> XXX XX Praha 5
<br> IC: 10151834
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 146235/2021PKD 18.02.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 03.02.2021 a po projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA—31627-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 03.02.2021
<br> vydává
<br> podle ust.% 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení a souvisejících dočasných úpravách stávajícího dopravního značení na pozemních komunikacích v MČ Praha 7 a 8,při stavebních úpravách plynovodů v rámci akce „Stavební úpravy NTL plynovodů Libeňský most,Štorchova,Praha 7 a 8“ v termínu 16.03.— 14.04.2021,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu...

Načteno

edesky.cz/d/4482515

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz